Сједнице A- A+

49. (хитна, коресподентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 6.9.2018 14:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање Извода из Записника са 46. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  2. Извјештај о достављеном захтјеву за акредитовање изборних посматрача за Опште изборе у Босни и Херцеговини 2018. године
  3. Приједлог Правилника о измјени Правилника о проведби избора у Босни и Херцеговини
  4. Приједлог Правилника о измјени Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора
  5. Приједлог Рјешења о именовању чланова бирачких одбора у дипломатско-конзуларним представништвима Босне и Херцеговине на провођењу Општих избора 2018. године
  6. Остало

 

Замјењује предсједницу  

Стјепан Микић, члан

 

Сједнице