Сједнице A- A+

25. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 27.2.2019 14:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 19. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 20. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 21. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 22. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Критерија и поступка попуне недостајућих мандата у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине – Општи избори 2018. године
 3. Приједлог Закључка у предмету Мустапић Боже, вијећника у Општинском вијећу Неум
 4. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Бихаћ
   2) Општинске изборне комисије Кисељак
   3) Општинске изборне комисије Сребреница
   4) Општинске изборне комисије Травник
   5) Општинске изборне комисије Фојница
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању Извода из Централног бирачког списка за потребе спровођења поступка опозива начелника Општине Теслић
 6. Приједлог Одлуке по захтјеву независног кандидата Куделић Неџада за поновно бројање гласачких листића на свим редовним бирачким мјестима у Основној изборној јединици Бужим за ниво начелник Општине Бужим
 7. Приједлог Одлуке по жалби Куделић Неџада, независног кандидата за начелника Општине Бужим, уложеној на рјешења Општинске изборне комисије Бужим број: 01-05-61-1/19 од 18. 2. 2019. године, број: 01-05-62-1/19 од 18. 2. 2019. године и број: 01-05-63-1/19 од 18. 2. 2019. године у поступку именовања бирачких одбора
 8. Приједлог Извјештаја о извршењу буџета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 1. – 31. 12. 2018. године
 9. Приједлог одлука из области примјене Закона о финансирању политичких партија
 10. Остало

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице