Сједнице A- A+

29. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 21.3.2019 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 25. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 26. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 27. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Босанско Грахово
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Бусовача
   2) Општинске изборне комисије Стари Град Сарајево
 4. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе спровођења избора за органе локалне самоуправе – чланове савјета мјесних заједница на подручју Општине Милићи
 5. Извјештај о раду изборних комисија основних изборних јединица у Босни и Херцеговини за 2018. годину
 6. Приједлог за додјелу захвалница члановима изборне администрације
 7. Извјештај о уоченим неправилностима у раду чланова бирачких одбора након затварања бирачких мјеста и поновног бројања у Главном центру за бројање – Општи избори 2018. године, са приједлогом за покретање поступака утврђивања њихове одговорности
 8. Приједлози одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 9. Захтјев за буџетским средствима по Инструкцији за буџетске кориснике бр. 1 – Документ оквирног буџета за период 2020. – 2022. године
 10. Приједлог допуне привременог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 1. – 31. 3. 2019. године
 11. Приједлог Одлуке о набавци угоститељских услуга – конференција „Општи избори 2018. године – изазови изборног процеса у Босни и Херцеговини“
 12. Остало

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице