Сједнице A- A+

42. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 9.7.2019 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 38. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 39. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 40. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 41. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина града Зворник
   2) Скупштина општине Трново
   3) Скупштина општине Челинац
 3. Инфромација о стаутсу одборника у Скупштини општине Пале због неспојивости функција
 4. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Вишеград
   2) Завидовићи
   3) Илиџа
   4) Источни Стари Град
   5) Лопаре
   6) Травник
   7) Угљевик
 5. Приједлог Одлуке о утврђивању извода из Централног бирачког списка за потребе избора за органе локалне самоуправе – савјета мјесних заједница Рашиновац и Вођеница, Општина Босански Петровац
 6. Приједлог Одлуке о изрицању санкције:
   1) члану бирачког одбора на бирачком мјесту 002А031Б у Основној изборној јединици Цазин
   2) члану бирачких одбора на бирачким мјестима 106А008 и 106А024 у Основној изборној јединици Ливно
 7. Приједлог Инструкције о поступању изборних комисија основних изборних јединица са гласачким кутијама
 8. Приједлог привременог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период од 1. 7. до 30. 9. 2019. године
 9. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци горива
   2) набавци услуга оправке и сервисирања службених моторних возила
   3) именовању Комисије за јавне набавке
 10. Остало

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице