Сједнице A- A+

45. (кореспондентну) сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 15.8.2019 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 43. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 44. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Челић
 3. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Центар Сарајево
   2) Калиновик
 4. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о броју чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини
 5. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци софтвера за надоградњу ЈИИС БиХ
   2) именовању посебне Комисије за јавну набавку
 6. Одлуке по поднесцима у вези плаћања изречених новчаних казни за повреде изборних правила
 7. Остало

 

Предсједник

Бранко Петрић

Сједнице