Сједнице A- A+

46. (кореспондентну) сједницу Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 22.8.2019 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Усвајање Извода из Записника са 45. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  2. Извјештај о извршеним провјерама предложеног кандидата за функцију предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине са приједлогом потврде
  3. Приједлог Рјешења у предмету Градске изборне комисије Бихаћ
  4. Приједлози одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
  5. Остало

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице