Сједнице A- A+

47. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 3.9.2019 11:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских манада:
   1) Општинско вијеће Доњи Вакуф
   2) Скупштина општине Лакташи
   3) Скупштина општине Шамац
 2. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије Завидовићи
 3. Приједлози одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 4. Приједлог закључка о усвајању приједлога одлуке о утврђивању минимума процеса рада за вријеме трајања штрајка у Централној изборној комисији Босне и Херцеговине
 5. Приједлог закључка о усвајању акционог плана за реализацију препорука по Извјештају о обављеној финансијској ревизији Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2018. годину
 6. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга издавања авио карата за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 7. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга оправке и сервисирања службених моторних возила Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 8. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку горива за службена моторна возила Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 9. Остало

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице