Сједнице A- A+

48. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 19.9.2019 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 46. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 47. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   2) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   3) Скупштина Западнохерцеговачког кантона
   4) Општинско вијеће Кисељак
   5) Општинско вијеће Коњиц
   6) Скупштина општине Пале
   7) Скупштина општине Шамац
 3. Извјештај о изабраним званичницима који нису доставили образац изјаве о имовинском стању – члан 15.8 став (1) и (2) Изборног закона Босне и Херцеговине – непосредни и посредни избори
 4. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Горњи Вакуф-Ускопље
   2) Источни Мостар
   3) Купрес (РС)
   4) Љубиње
   5) Стари Град Сарајево
   6) Завидовићи
 5. Приједлог коригованог Захтјева за додјелу средстава из буџета за 2020. годину – Инструкција за буџетске кориснике бр. 2
 6. 1) Приједлог Средњорочног плана рада Централне изборне комисије Босне и Херцеговине 2020. – 2022.
  2) Приједлог Програма рада Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2020. годину
 7. Остало
Сједнице