Сједнице A- A+

51. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 10.10.2019 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 48. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 49. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 50. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  - Извјештај о реализацији одлука и закЉучака са сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 1. – 30. 9. 2019. године
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина Кантона 10
   2) Скупштина општине Лакташи
   3) Скупштина општине Шамац
 3. Приједлог Закључка о покретању поступка у предмету Драгана Вукобрата, вијећника у Општинском вијећу Босанско Грахово
 4. Извјештај о изабраним званичницима који нису доставили образац изјаве о имовинском стању – Општи избори 2018. године – члан 15.8 став (1) и (2) Изборног закона Босне и Херцеговине – након обављених телефонских разговора
 5. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Горажде
   2) Општинске изборне комисије Босанско Грахово
   3) Општинске изборне комисије Вишеград
   4) Општинске изборне комисије Завидовићи
   5) Општинске изборне комисије Кладањ
   6) Општинске изборне комисије Лопаре
   7) Општинске изборне комисије Нови Град Сарајево
   8) Општинске изборне комисије Пале (Ф БиХ)
   9) Општинске изборне комисије Сански Мост
   10) Општинске изборне комисије Фоча
 6. Приједлог Програма обуке новоименованих чланова изборних комисија
 7. Приједлози одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 8. Приједлози одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – брисање из Централног бирачког списка
 9. Приједлог Привременог плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 1. 10. – 31. 12. 2019. године
 10. Приједлог Одлуке о:
 11. 1) набавци услуга лекторисања за потребе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 12. 2) именовању Комисије за јавну набавку услуга лекторисања
 13. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци продужења редовних лиценци
   2) именовању посебне Комисије у поступку јавне набавке продужења редовних лиценци
 14. Остало


Предсједник

Бранко Петрић

Сједнице