Сједнице A- A+

57. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 14.11.2019 11:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 51. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 52. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 53. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 54. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 55. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 56. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  - Извјештај о реализацији одлука и закључака са сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине дo 31. 10. 2019. године
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Кључ
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Горажде
   2) Општинске изборне комисије Лопаре
   3) Општинске изборне комисије Сански Мост
 4. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 5. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга лекторисања
 6. Приједлог одлука из области примјене Закона о финансирању политичких партија
 7. Остало и разно

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

 

Сједнице