Сједнице A- A+

1. (хитна, кореспондентна) сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 9.1.2020 14:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
      1) Представнички дом Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
      2) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине


 

Сједнице