Сједнице A- A+

3. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 21.1.2020 0:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине
   2) Народна скупштина Републике Српске
   3) Градско вијеће Ливно
   4) Општинско вијеће Бусовача
 2. Приједлог Рјешења у предмету Општинске изборне комисије:
   1) Илиџа
   2) Завидовићи
 3. Приједлог Одлуке у предмету примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 4. Приједлог Одлуке о усвајању Мапе пословних процеса и утврђивању Регистра ризика и Плана контроле ризика Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 5. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за пријем, евиденцију и поступање са пријавама корупције и неправилности
 6. Приједлог Привременог плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период од 1. 1. до 31. 3. 2020. године
 7. Остало и разно

 

  Предсједник

 Бранко Петрић

 

 

Сједнице