Сједнице A- A+

5. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 5.2.2020 9:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Извјештај о реализацији одлука и закључака са сједница и колегија Централне изборне комисије Босне и Херцеговине, и извјештај о реализацији најважнијих активности Секретаријата Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у јануару 2020. године
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина Града Бања Лука
   2) Скупштина општине Милићи
 3. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине
 4. Приједлог Рјешења по захтјеву Синановић Сањина из Сарајева за слободан приступ информацијама
 5. Приједлог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2020. годину
 6. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2020. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2020. године
 7. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга поштанске доставе изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга поштанске доставе изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
 8. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци штампања и паковања изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку услуга штампања и паковања изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
 9. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци материјала за Локалне изборе 2020. године
   2) набавци амбалажног материјала за Локалне изборе 2020. године
   3) именовању Комисије за јавну набавку материјала и амбалажног материјала за Локалне изборе 2020. године
 10. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга оглашавања у дневној штампи за потребе спровођења Локалних избора 2020. године
   2) именовању посебне Комисије у поступку јавне набавке услуга оглашавања у дневној штампи за потребе спровођења Локалних избора 2020. године
 11. Остало и разно

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице