Сједнице A- A+

6. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 13.2.2020 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Скупштина општине Источно Ново Сарајево
 2. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Тузла
   2) Општинске изборне комисије Кладањ
   3) Општинске изборне комисије Кључ
   4) Општинске изборне комисије Крупа на Уни
 3. Приједлог Годишњег планa и програмa едукације органа за спровођење избора за 2020. годину
 4. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – брисање из Централног бирачког списка
 5. Приједлог Плана набавки Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2020. годину
 6. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2020. године
   2) именовању Комисије за јавну набавку штампања и паковања гласачких листића за Локалне изборе 2020. године
 7. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга поштанске доставе изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
   2) набавци штампања и паковања изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
   3) именовању Комисије за јавну набавку услуга поштанске доставе изборног материјала и услуга штампања и паковања изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
 8. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци материјала за Локалне изборе 2020. године
   2) набавци амбалажног материјала за Локалне изборе 2020. године
   3) именовању Комисије за јавну набавку материјала и амбалажног материјала за Локалне изборе 2020. године
 9. Приједлог Одлуке о:
   1) набавци услуга оглашавања у дневној штампи за потребе спровођења Локалних избора 2020. године
   2) именовању посебне Комисије у поступку јавне набавке услуга оглашавања у дневној штампи за потребе спровођења Локалних избора 2020. године
 10. Приједлог Закључка о усвајању Елабората о извршеном попису / инвентари-сању средстава, потраживања и обавеза Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на дан 31. 12. 2019. године
 11. Остало и разно

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице