Сједнице A- A+

8. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 25.2.2020 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Општинске изборне комисије Илиџа
   2) Општинске изборне комисије Завидовићи
   3) Општинске изборне комисије Крупа на Уни
 2. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – стицање права на упис у Централни бирачки списак
 3. Приједлог Одлуке о прикупљању понуда за продају и уништење дијела безвриједне регистратурне грађе Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 4. Извјештај о извршењу буџета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за 2019. годину
 5. Приједлог Одлуке о уплати годишње чланарине:
   1) Удружењу европских изборних званичника (АЦЕЕЕО)
   2) Удружењу свјетских изборних органа (A-WEB)
 6. Остало и разно

 

Предсједник

Бранко Петрић

 

Сједнице