Сједнице A- A+

18. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 30.4.2020 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 16. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 17. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Живинице
   2) Општинске изборне комисије Равно
 3. Приједлог Одлуке о дипломатско-конзуларним представништвима у којима се планира организовање гласања за Локалне изборе 2020. године
 4. Приједлог Упутства о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста – пречишћени текст
 5. Приједлог Одлуке о измјени и допуни Пословника Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 6. Приједлог Одлуке о именовању Комисије за набавку услуга транспорта изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
 7. Извјештај о извршењу буџета Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за период 01. 01. – 31. 03. 2020. године
 8. Информација о планираним и исплаћеним средствима политичким субјектима у 2019. години из буџета свих нивоа власти Босне и Херцеговине
 9. Информација о спровођењу приремних активности за Локалне изборе 2020. године
 10. Остало

 

Предсједница

    Вања Бјелица-Прутина

 

Сједнице