Сједнице A- A+

22. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 14.5.2020 0:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 18. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 19. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 20. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 21. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Општинско вијеће Домаљевац-Шамац
   2) Општинско вијеће Хаџићи
 3. Приједлог Рјешења у предмету Градске изборне комисије Мостар
 4. Пријелози одлука у предметима примјене Закона о финансирању политичких партија
 5. Информација о поднесеним годишњим финансијским извјештајима политичких странака за 2019. годину са изворима финансирања
 6. Остало

Предсједница

    Вања Бјелица-Прутина


 

Сједнице