Сједнице A- A+

28. сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 18.6.2020 11:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 27. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата: 1) Општинско вијеће Домаљевац-Шамац
 3. Приједлог Рјешења у предмету:
   1) Градске изборне комисије Горажде
   2) Општинске изборне комисије Доњи Жабар
   3) Општинске изборне комисије Јабланица
   4) Општинске изборне комисије Кључ
   5) Општинске изборне комисије Купрес
   6) Општинске изборне комисије Маглај
   7) Општинске изборне комисије Велика Кладуша
 4. Приједлог Одлуке о уништењу сита са воденим жигом
 5. Извјештај о одржаној обуци чланова органа за спровођење избора – „Локални избори 2020. године“
 6. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – брисање из Централног бирачког списка
 7. Приједлог одлука у предметима примјене члана 1.7 Изборног закона Босне и Херцеговине – упис у Централни бирачки списак
 8. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга интернета и услуга повећања брзине интернета
 9. Приједлог Одлуке о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга:
   1) закупа компјутера, ЛОТ 1
   2) закупа мултифункционалних копир апарата (копир апарат, мрежни принтер и скенер), ЛОТ 2
 10. Приједлози одлука из области примјене Закона о финансирању политичких партија
 11. Приједлог Акционог плана за превенцију корупције у Централној изборној комисији Босне и Херцеговине за вријеме трајања пандемије КОВИД-19
 12. Остало

 

Предсједница

    Вања Бјелица-Прутина

 

Сједнице