Сједнице A- A+

64. сједница Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 13.10.2020 10:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 57. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 58. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Изваода из Записника са 59. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 60. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 61. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 62. (хитне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Извјештај о извшеним провјерама кандидатских листа и кандидата политичких странака и коалиција за учешће на Локалним изборима 2020. године за Град Мостар након обавјештавања
 3. Приједлог Одлуке о одређивању редослиједа политичких субјеката на гласачком листићу за Градско вијеће Града Мостара за Локалне изборе 2020. године
 4. Извјештај о достављеном захтјеву за акредитовање изборних посматрача за Локалне изборе 2020. године
 5. Приједлог Одлуке о именовању главног контролора, замјеника главног контролора, контролора за обраду, унос и потврду резултата гласања и контролора за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала на Локалним изборима 2020. године
 6. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад директора и замјеника директора Главног центра за бројање, главног контролора, контролора за обраду, унос и потврду резултата гласања и контролора за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала за Локалне изборе 2020. године
 7. Остало

 

Предсједник

                                                                                Жељко Бакалар

 

Сједнице