Сједнице A- A+

7. (хитнa, коресподентнa) сједницa Централне изборне комисије Босне и Херцеговине у 2021. години

Датум одржавања : 11.1.2021 19:00:00

ДНЕВНИ РЕД:

  1. Приједлог Наредбе Главном центру за бројање за поновно бројање гласачких листића и утврђивање резултата избора по приједлогу главног контролора

 

замјењује предсједника

Вања Бјелица-Прутина, чланица

 

Сједнице