Сједнице A- A+

24. сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине

Датум одржавања : 18.2.2021 10:30:00

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Усвајање Извода из Записника са 10. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 11. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 12. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 13. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 14. (коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 15. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
  Усвајање Извода из Записника са 16. (хитне, коресподентне) сједнице Централне изборне комисије Босне и Херцеговине
 2. Оставке, престанци и додјела замјенских мандата:
   1) Градско вијеће Грачаница
   2) Градско вијеће Градачац
 3. Приједлог Одлуке о утврђивању резултата посредних избора и додјели мандата из Скупштине општине Трново за Скупштину града Источно Сарајево
 4. Извјештај о достављеном захтјеву за акредитовање изборних посматрача за Поновљене изборе у Босни и Херцеговини 2021. године
 5. Приједлог Одлуке о поврату преплаћеног новчаног износа таксе за овјеру
 6. Приједлог Рјешења о именовању и овлаштењу супервизора испред Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за координирање и надгледање поновних избора у основној изборној јединици Добој
 7. Приједлог Рјешења о именовању и овлаштењу супервизора испред Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за координирање и надгледање поновних избора у основној изборној јединици Сребреница
 8. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад директорице и замјеника директорице Главног центра за бројање, главног контролора, замјенике главног контролора, контролора за обраду, унос и потврду резултата гласовања и контролора за транспорт, руковање и складиштење гласачких листића и другог изборног материјала за проведбу поновних избора у основној изборној јединици Добој и основној изборној јединици Сребреница
 9. Приједлог Одлуке о висини накнаде за рад супервизора испред Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за координирање и надгледање поновних избора и извршилаца послова логистичке подршке у основној изборној јединици Добој и основној изборној јединици Сребреница
 10. Приједлог Закључка о усвајању Елабората о извршеном попису/инвентури средстава, потраживања и обавеза Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на дан 31. 12. 2020. годин
 11. Остало

 

Предсједник

Жељко Бакалар

 

Сједнице