Саопштења за јавност A- A+

Извјештај о стању у Складишту Централне изборне комисије БиХ и изводи из записника са 17. и 18. сједнице Централне изборне комисије БиХ из 2014. године


Сарајево,05.04.2018.године – У јавности је пласиран Извјештај комисије о стању у Складишту Централне изборне комисије БиХ који је као материјал разматран на колегију Централне изборне комисије БиХ, на којима се иначе разматрају материјали који касније иду на сједницу Централне изборне комисије БиХ. Наведени извјештај је имао бројне нелогичности и неслагања, а на питања чланови комисије која је утврђивала стање у складишту нису имали јасан и јединствен одговор, те им је остављен додатни рок да припреме извјештај који ће дати одговоре на сва постављена питања на колегију. Поводом тог извјештаја вођена је расправа на 17. сједници Централне изборне комисије БиХ одржаној 16.04.2014. године. Објављујемо Извод из записника са наведене сједнице:

Извод из записника са 17. сједнице ЦИК БиХ одржане 16.04.2014. године    

 

У наставку овог саопћења објављујемо:

Обавјест по закључку Централне изборне комисије БиХ

Извјештај комисије о стању у Складишту Централне изборне комисије БиХ 07-2-50-2-164-8/14

Извод из записника са 18. сједнице Централне изборне комисије БиХ одржане 24.04.2014. године на којој је усвојен наведени Извјештај

 

Утврђивање чињењеничног стања у Складишту ЦИК БиХ је проведено на захтјев управо Централне изборне комисије БиХ а због пресељења складишта на другу локацију.

 

Саопштења за јавност

Уручена Увјерења о додјели манда

Сарајево,19.03.2019 године – Након што су се стекли законом про

Потврђени резултати и додјељени

Сарајево,13.03.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Потврђени резултати пријевремени

Сарајево,06.03.2019 године – Након што су се стекли услови, одн

Додјељени недостајући мандати из

Сарајево,05.03.2019 године – На основу утврђених Критерија и по

Утврђени критерији и поступак по

Сарајево,27.02.2019 године – Поштујући уставни принцип паритета

Потврђени резултати и додјељени

Сарајево,25.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђени резултати и додјељени м

Сарајево,20.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђивање и потврђивање изборни

        Сарајево,18.02.2019 године – Јучер

Одржани пријевремени избори за н

Сарајево,17.02.2019 године – Данас су  одржани  прије

Потврђена још два мандата из ред

Сарајево,17.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при