Саопштења за јавност A- A+

Извјештај о стању у Складишту Централне изборне комисије БиХ и изводи из записника са 17. и 18. сједнице Централне изборне комисије БиХ из 2014. године


Сарајево,05.04.2018.године – У јавности је пласиран Извјештај комисије о стању у Складишту Централне изборне комисије БиХ који је као материјал разматран на колегију Централне изборне комисије БиХ, на којима се иначе разматрају материјали који касније иду на сједницу Централне изборне комисије БиХ. Наведени извјештај је имао бројне нелогичности и неслагања, а на питања чланови комисије која је утврђивала стање у складишту нису имали јасан и јединствен одговор, те им је остављен додатни рок да припреме извјештај који ће дати одговоре на сва постављена питања на колегију. Поводом тог извјештаја вођена је расправа на 17. сједници Централне изборне комисије БиХ одржаној 16.04.2014. године. Објављујемо Извод из записника са наведене сједнице:

Извод из записника са 17. сједнице ЦИК БиХ одржане 16.04.2014. године    

 

У наставку овог саопћења објављујемо:

Обавјест по закључку Централне изборне комисије БиХ

Извјештај комисије о стању у Складишту Централне изборне комисије БиХ 07-2-50-2-164-8/14

Извод из записника са 18. сједнице Централне изборне комисије БиХ одржане 24.04.2014. године на којој је усвојен наведени Извјештај

 

Утврђивање чињењеничног стања у Складишту ЦИК БиХ је проведено на захтјев управо Централне изборне комисије БиХ а због пресељења складишта на другу локацију.

 

Саопштења за јавност

Утврђивање редослиједа политички

Сарајево,11.07.2018.године – Сутра, 12.07.2018. године Централн

Прелиминарни број кандидата на к

У склaду сa члaнoм 4.21 Избoрнoг зaкoнa БиХ, тe Упутствoм o рoкoвимa

Истекао рок за пријем кандидатск

Сарајево,09.07.2018.године – Данас је у 16 часова истекао рок з

Пријем кандидатских листи и у да

Сарајево,05.07.2018.године – У складу са Упутством о роковима и

Уништење старог и израда новог с

Сарајево, 02.07.2018.године – Др Ирена Хаџиабдић, предсједница

Окончана овјера политичких субје

Сарајево,26.06.2018.године – Након разматрања Извјештаја о извр

Оптичко скенирање гласачких лист

Сарајево,26.06.2018.године – У оквиру константног заговарања ув

Састанци са представницима ОДИХР

Сарајево,25.06.2018.године – Централна изборна комисија БиХ се

Потписан Уговор о набaвци услуге

Сарајево,22.06.2018.године – Након што је Правобранилаштво БиХ

Овјера коалиција за учешће на Оп

Сарајево,21.06.2018.године – Разматрајући Извјештај о извршеним

Дводневна конференција “У сусрет

Сарајево,19.06.2018.године – Данас је на Илиџи почела дводневна

Дводневна конференција “У сусрет

Сарајево,18.06.2018.године – У организацији Централне изборне к

Окончан процес овјере политичких

Сарајево,14.06.2018.године – Поступајући по Рјешењу Апелационог