Саопштења за јавност A- A+

Сумња у фалсификовање потписа и злоупотребу личних докумената


Сарајево, 14.09.2018.године – Централна изборна комисија БиХ је 13. августа ове године донијела одлуку којом је одбијен упис у извод из Централног бирачког списка за гласање изван Босне и Херцеговине за 9.136 бирача јер нису испуњени законом прописани услови (недостаје доказ о идентитету, недостаје доказ о држављанству, недостаје доказ о пребивалишту, нечитка пријава и друго) или већи број пријава (7 и више) садржи идентичну адресу у иностранству. Истог дана о томе смо обавијестили јавност и континуирано у свим својима обраћањима јавности Централна изборна комисија БиХ указује на основану сумњу да су у процесу регистрације бирача изван БиХ фалсификовани потписи и злоупотребљавани лични документи.

 

Поново позивамо бираче да провјере статус своје регистрацији на wеб страници Централне изборне комисије БиХ под линком “Да ли сте регистрирани”, у општинском Центру за бирачки списак или да назову ЦИК БиХ на број 033/251-331 или 033/251-332.

 

Комплетну информацију о могућем почињењу кривичног дјела у поступку регистрације бирача изван БиХ са пратећом документацијом, Централна изборна комисија БиХ ће доставити надлежном тужилаштву. До сада су нас о могућем почињењу кривичног дијела осим бирача информисале и поједине полицијске управе и поједине општинске/градске изборне комисије (око 150 случајева). Већина тих информације се односи на општине Велику Кладушу, Модричу и Орашје.

 

Обавеза Централне изборне комисије БиХ јесте да омогући бирачко право свим бирачима. Тако ће сви они које је неко без њиховог знања и воље регистровао да гласају путем поште моћи гласати у општини пребивалишта у БиХ на бирачком мјесту намјењеном за гласање на непотврђеним гласачким листићима. С друге стране обавеза је Централне изборне комисије БиХ и да спријечи злоупотребу гласачког пакета који је отпремљен путем поште. Механизам заштите који је примјенила Централна изборна комисија БиХ јесте слање гласачких пакета путем препоручене поште тако да се може преузети само лично,  а други резервни механизам јесте да уколико ипак стигне гласачки пакет изван БиХ на име бирача који је пријавио злоупотебу, неће бити бројан.

 

Саопштења за јавност

Посредни избори за Дом народа Па

Сарајево,16.01.2019 године – Данас је Централна изборна комисиј

Пријевремени избори

Сарајево,15.01.2019 године – Данас је Централну изборну комисиј

Жријебање

Сарајево, 3.1.2018. године –  Централна изборна комисија Б

Пoсрeдни избoри

Сaрajeвo, 31.12.2018. гoдинe –  Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja

Упутство о измјени Упутства о по

Сарајево,21.12.2018. године – Упутство о измјени Упутства о пос

Казне

        Сарајево,20.12.2018. године –Данас

Овјерене пријаве политичких стра

Сарајево,20.12.2018. године – Данас је Централна изборна комиси

Амбасадор Републике Турске Њ.Е.

Сарајево,19.12.2018. године – Данас је Централну изборну комиси

Усвојено Упутство о измјени Упут

Сарајево,18.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Уручење Увјерења о додјели манда

Сарајево,12.12.2018. године – На конститутивној сједници Вијећа

Потврђени резултати посредних из

Сарајево,11.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,10.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђени резултати посредних изб

Сарајево,07.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је