Саопштења за јавност A- A+

Ажурирање прелиминарних резултата сваки дан у 15 сати


 Сарајево, 15.10.2018.године – У току је процес утврђивања резултата Општих избора 2018. године који подразумијева обједињавање резултата избора са редовних бирачких мјеста и резултата бројања гласачких листића у Главном центру за бројање. До доношења Одлуке о утврђивању и објављивању резултата Општих избора 2018. године Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће сваки дан у 15 часова на wеб страници www.izbori.ba ажурирати прелиминарне изборне резултате.

 

Тек након што Централна изборна комисија БиХ објави утврђене изборне резултате , субјекти наведени у члану 5.30. став (1) Изборног закона БиХ могу у року од три дана поднијети захтјев за поновно бројање и то искључиво под условима и на начин прописан тим чланом.

 

 Данас је Централна изборна комисија БиХ 19 захтјева за поновно бројање гласова за поједина бирачка мјеста и нивое власти одбацила као преурањене или као преурањене и поднешене од неовлаштене особе. На данашњој сједници ЦИК БиХ је донијела одлуку којом је новчано кажњена једна политичка странка и њен кандидат.

 

Утврђено је да је политички субјект Савез независних социјалдемократа-СНСД одговоран што је Милорад Додик, кандидат Савеза независних социјалдемократа-СНСД за члана Предсједништва Босне и Херцеговине, дана 04.10.2018 године користио језик који би некога могао навести или подстаћи на насиље или ширење мржње, чиме је прекршио  правила понашања у изборној кампањи из члана 7.3 став (1) тачка 7) Изборног закона БиХ. Због тога му је, на основу одредбе члана 6.7 тачке 1. и примјеном члана  19.9  став (1) тачка ј) Изборног закона БиХ, изречна:

 

- новчана казна у износу од 7.000,00 КМ (словима: седам хиљада конвертибилних марака),

 

 Утврђено је да је Милорад Додик, кандидат политичког субјекта Савез независних социјалдемократа-СНСД за члана Предсједништва БиХ дана 04.10.2018 године користио језик који би некога могао навести или подстаћи на насиље или ширење мржње, чиме је прекршио  правила понашања у изборној кампањи из члана 7.3 став (1) тачка 7) Изборног закона БиХ.  па му  је у складу са чланом 6.7 став (1) тачка 1)  и члана 19.9  став (4) Изборног закона БиХ,

 

- изречена новчана казна у износу од 5.000,00 КМ (словима: пет хиљада конвертибилних марака).

 

Одлука о изрицању казни није правоснажна. Против одлуке се може поднијети жалба Апелационом одјелу Суда БиХ у року од два дана од дана пријема одлуке.

 

Саопштења за јавност

Посредни избори за Дом народа Па

Сарајево,16.01.2019 године – Данас је Централна изборна комисиј

Пријевремени избори

Сарајево,15.01.2019 године – Данас је Централну изборну комисиј

Жријебање

Сарајево, 3.1.2018. године –  Централна изборна комисија Б

Пoсрeдни избoри

Сaрajeвo, 31.12.2018. гoдинe –  Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja

Упутство о измјени Упутства о по

Сарајево,21.12.2018. године – Упутство о измјени Упутства о пос

Казне

        Сарајево,20.12.2018. године –Данас

Овјерене пријаве политичких стра

Сарајево,20.12.2018. године – Данас је Централна изборна комиси

Амбасадор Републике Турске Њ.Е.

Сарајево,19.12.2018. године – Данас је Централну изборну комиси

Усвојено Упутство о измјени Упут

Сарајево,18.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Уручење Увјерења о додјели манда

Сарајево,12.12.2018. године – На конститутивној сједници Вијећа

Потврђени резултати посредних из

Сарајево,11.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,10.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђени резултати посредних изб

Сарајево,07.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је