Саопштења за јавност A- A+

Утврђени резултати Општих избора 2018. године


Сарајево, 22.10.2018.године – Централна изборна комисија БиХ је на данашњој сједници донијела Одлуку о утврђивању и објављивању резултата Општих избора 2018. године. Саставни дио одлуке је детаљан табеларни приказ резултата за сваки изборни ниво, по основним изборним јединицама, бирачким мјестима, политичким субјектима и кандидатима. Одлука о утврђивању и објављивању резултата Општих избора 2018. године јавности je доступна на wеб страници Централне изборне комисије БиХ www.izbori.ba.

 

Утврђени резултати садрже и прелиминарну расподјелу мандата без примјене члана 10.1 став (3) и члана 11.1 став (2) Изборног закона БиХ. Односно према тренутној расподјели мандата недостају по један Бошњак и Хрват у Народној скупштини Републике Српске односно 3 посланика из реда Срба у Представничком дому Парламета Федерације БиХ. Коначна расподјела мандата ће услиједити када се резултати потврде.

 

Наредна три дана тече рок за подношење захтјева за поновно бројање гласачких листића.

Процедура подношења захтјева за поновно бројање гласачких листића прописана је одредбама члана 5.30 Изборног закона БиХ. Централна изборна комисија БиХ наређује поновно бројање гласачких листића ако утврди да је учињена повреда Изборног закона БиХ и да та повреда утјече на додјелу мандата.

 

           У складу са одредбама наведеног члана Изборног закона БиХ након што Централна изборна комисија БиХ утврди и објави изборне резултате, општинска изборна комисија, овјерена политичка странка, коалиција, или независни кандидат, могу захтијевати да Централна изборна комисија БиХ поновно броји гласачке листиће у одређеним изборним јединицама у којима су се политичка странка, коалиција или независни кандидат кандидирали за изборе, с тим да општинска изборна комисија може захтијевати да Централна изборна комисија БиХ поновно броји гласачке листиће на бирачком мјесту у њеној опћини.

Акредитовани посматрач може захтијевати да Централна изборна комисија БиХ поновно броји гласачке листиће на бирачком мјесту на којем је био посматрач.

Група од 50 или више бирача, који су гласали на истом бирачком мјесту, може захтијевати да Централна изборна комисија БиХ поновно броји гласачке листиће на бирачком мјесту на којем су гласали.

 

Централна изборна комисија БиХ може разматрати захтјев за поновно бројање гласачких листића, ако су испуњени сљедећи услови:

                       1) да је захтјев поднесен у писаној форми и да га је потписао акредитовани посматрач, група од 50 или више бирача који су гласали на истом бирачком мјесту, независни кандидат, предсједник политичке странке или било који од предсједника политичких странака које су формирале коалицију, или општинска изборна комисија;

                        2)  да су у захтјеву тачно наведене чињенице које оправдавају поновно бројање, укључујући чланове Изборног закона БиХ који нису поштовани или су прекршени;

                       3)   да је у захтјеву наведен приближан број гласачких листића за које се вјерује да нису исправни;

                       4)  да је у захтјеву наведено како би та повреда закона утјецала на изборне резултате

                      5)  да је захтјев поднесен Централној изборној комисији БиХ у року од три дана од дана када је Централна изборна комисија БиХ објавила утврђене изборне резултате.

 

Централна изборна комисија БиХ може и по службеној дужности наредити поновно бројање гласачких листића.

Саопштења за јавност

Посредни избори за Дом народа Па

Сарајево,16.01.2019 године – Данас је Централна изборна комисиј

Пријевремени избори

Сарајево,15.01.2019 године – Данас је Централну изборну комисиј

Жријебање

Сарајево, 3.1.2018. године –  Централна изборна комисија Б

Пoсрeдни избoри

Сaрajeвo, 31.12.2018. гoдинe –  Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja

Упутство о измјени Упутства о по

Сарајево,21.12.2018. године – Упутство о измјени Упутства о пос

Казне

        Сарајево,20.12.2018. године –Данас

Овјерене пријаве политичких стра

Сарајево,20.12.2018. године – Данас је Централна изборна комиси

Амбасадор Републике Турске Њ.Е.

Сарајево,19.12.2018. године – Данас је Централну изборну комиси

Усвојено Упутство о измјени Упут

Сарајево,18.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Уручење Увјерења о додјели манда

Сарајево,12.12.2018. године – На конститутивној сједници Вијећа

Потврђени резултати посредних из

Сарајево,11.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,10.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђени резултати посредних изб

Сарајево,07.12.2018. године – Централна изборна комисија БиХ је