Саопштења за јавност A- A+

Истекао рок за подношење захтјева за поновно бројање гласачких листића


Сарајево, 26.10.2018.године – Синоћ у поноћ је истекао законом прописан рок од три дана за подношење захтјева за поновно бројање гласачких листића. Процедура подношења захтјева за поновно бројање гласачких листића прописана је одредбама члана 5.30 Изборног закона БиХ а начин доставе је прописан Упутством о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним изборним комисијама и Одлуком о утврђивању и објављивању резултата Општих избора 2018. године коју је Централна изборна комисија БиХ донијела 22.10.2018. године. Наведеним актима је прецизирано да се поднесци, у овм случају захтјеви за поновно бројање гласачких листића, достављају непосредно у сједиште Централне изборне комисије БиХ или путем факс апарата. Централна изборна комисија БиХ је процесуирала само захтјеве достављене на напријед наведени начин.

 

У наведеном року Централна изборна комисија БиХ је примила око 100  поднесака који су заведени у 84 предмета (неки поднесци су обједињени јер су захтјеви идентични). Међу поднесцима су биле и три жалбе на одлуку о утврђивању резултата које ће заједно са изјашњењем ЦИК БиХ бити достављене Апелационом одјелу Суда БиХ. Поднесци у којм се од ЦИК БиХ захтјева поништење избора су одбачени као недопуштени. Значајан број захтјева за поновно бројање је одбачен јер су поднешени од неовлаштене особе. Неки захтјеви су одбијени као неосновани јер су наводи у захтјеву произвољни и паушални и не упућују на конкретну чињеницу. Због јавности истичемо да ни  једнан захтјев није упућивао на чињеницу да је дошло до злоупотребе имена умрле особе на бирачком списку. Захтјеви који су према оцјени Централне изборне комисије БиХ испунили услове прописане законом су уважени и у тим случајевима наређено је поновно бројање гласачких листића.

 

Централна изборна комисија БиХ је наредила Главном центру за бројање да изврши поновно бројање гласачких листића са  84 бирачка мјеста из 15 опћина/градова за поједине изборне нивое и то за неке изборне нивое по политичким субјектима и кандидатима а за неке изборне нивое по кандидатима унутар листе одређеног политичког субјекта. Наредбе за поновно бројање гласачких листића издате Главном центру за бројање доступне су јавности на wеб страници ЦИК БиХ, www.izbori.ba . Поновна бројања гласачких листића у Главном центру за бројање почињу данас у 10 сати а могу му присуствовати акредитирани посматрачи за Главни центар за бројање и кандидати који се појављују на гласачким листићима који се поново броје.

Саопштења за јавност

Уручена Увјерења о додјели манда

Сарајево,19.03.2019 године – Након што су се стекли законом про

Потврђени резултати и додјељени

Сарајево,13.03.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Потврђени резултати пријевремени

Сарајево,06.03.2019 године – Након што су се стекли услови, одн

Додјељени недостајући мандати из

Сарајево,05.03.2019 године – На основу утврђених Критерија и по

Утврђени критерији и поступак по

Сарајево,27.02.2019 године – Поштујући уставни принцип паритета

Потврђени резултати и додјељени

Сарајево,25.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђени резултати и додјељени м

Сарајево,20.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Утврђивање и потврђивање изборни

        Сарајево,18.02.2019 године – Јучер

Одржани пријевремени избори за н

Сарајево,17.02.2019 године – Данас су  одржани  прије

Потврђена још два мандата из ред

Сарајево,17.02.2019 године – Централна изборна комисија БиХ је

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при

Пријевремени избори за начелнике

Сарајево,17.02.2019 године – Данас се  одржавају  при