Саопштења за јавност A- A+

Истекао рок за подношење захтјева за поновно бројање гласачких листића


Сарајево, 26.10.2018.године – Синоћ у поноћ је истекао законом прописан рок од три дана за подношење захтјева за поновно бројање гласачких листића. Процедура подношења захтјева за поновно бројање гласачких листића прописана је одредбама члана 5.30 Изборног закона БиХ а начин доставе је прописан Упутством о процедурама за рјешавање по приговорима и жалбама поднесеним изборним комисијама и Одлуком о утврђивању и објављивању резултата Општих избора 2018. године коју је Централна изборна комисија БиХ донијела 22.10.2018. године. Наведеним актима је прецизирано да се поднесци, у овм случају захтјеви за поновно бројање гласачких листића, достављају непосредно у сједиште Централне изборне комисије БиХ или путем факс апарата. Централна изборна комисија БиХ је процесуирала само захтјеве достављене на напријед наведени начин.

 

У наведеном року Централна изборна комисија БиХ је примила око 100  поднесака који су заведени у 84 предмета (неки поднесци су обједињени јер су захтјеви идентични). Међу поднесцима су биле и три жалбе на одлуку о утврђивању резултата које ће заједно са изјашњењем ЦИК БиХ бити достављене Апелационом одјелу Суда БиХ. Поднесци у којм се од ЦИК БиХ захтјева поништење избора су одбачени као недопуштени. Значајан број захтјева за поновно бројање је одбачен јер су поднешени од неовлаштене особе. Неки захтјеви су одбијени као неосновани јер су наводи у захтјеву произвољни и паушални и не упућују на конкретну чињеницу. Због јавности истичемо да ни  једнан захтјев није упућивао на чињеницу да је дошло до злоупотребе имена умрле особе на бирачком списку. Захтјеви који су према оцјени Централне изборне комисије БиХ испунили услове прописане законом су уважени и у тим случајевима наређено је поновно бројање гласачких листића.

 

Централна изборна комисија БиХ је наредила Главном центру за бројање да изврши поновно бројање гласачких листића са  84 бирачка мјеста из 15 опћина/градова за поједине изборне нивое и то за неке изборне нивое по политичким субјектима и кандидатима а за неке изборне нивое по кандидатима унутар листе одређеног политичког субјекта. Наредбе за поновно бројање гласачких листића издате Главном центру за бројање доступне су јавности на wеб страници ЦИК БиХ, www.izbori.ba . Поновна бројања гласачких листића у Главном центру за бројање почињу данас у 10 сати а могу му присуствовати акредитирани посматрачи за Главни центар за бројање и кандидати који се појављују на гласачким листићима који се поново броје.

Саопштења за јавност

Допуњени потврђени изборни резул

Сарајево, 16.11.2018.године – Централна изборна комисија БиХ је

Новчана средства за исплате накн

Сарајево, 16.11.2018.године – Централна изборна комисија БиХ је

Достава Увјерења о додјели манда

Сарајево, 14.11.2018.године – Централна изборна комисија БиХ је

Потврђени резултати Општих избор

Сарајево, 06.11.2018.године – Централна изборна комисија БиХ је

Четврта измјена утврђених изборн

Сарајево, 01.11.2018.године – Централна изборна комисија БиХ да

Измјене утврђених изборних резул

Сарајево, 29.10.2018.године – Централна изборна комисија БиХ да

Утврђени резултати Општих избора

Сарајево, 22.10.2018.године – Централна изборна комисија БиХ је

Амбасадори посјетили ЦИК БиХ

Сарајево, 19.10.2018.године – Данас је Централна изборна комиси

Континуирано пласирање непровјер

Сарајево, 17.10.2018.године – У јавности је већ мјесецима, а ов

Састанак Петрић-Wигемарк

Сарајево, 16.10.2018.године – Данас је Централну изборну комиси

Ажурирање прелиминарних резултат

 Сарајево, 15.10.2018.године – У току је процес утврђивања

Утврђивање резултата Општих изб

У току је процес утврђивања резултата Општих избора 2018. године који