Саопштења за јавност A- A+

Активна апликација за електронски унос података у образац Изјаве о имовинском стању

12.1.2021

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је у сврху побољшања процеса достављања и евиденције имовинских картона изабраних званичника на почетку односно по престанку мандата омогућила електронски унос података у образац Изјаве о имовинском стању путем апликације која је објављена на интернет страници Централне изборне комисије БиХ на wеб адреси https://izbori.ba/ImovinskiKartoni.

 

Апликација обезбјеђује тачност података, убрзање процеса обраде података и једноставност подношења обрасца Изјаве о имовинском стању. А прије свега биће ефикаснији процес објаве података из изјава о имовинском стању изабраних званичника, односно њихово стављање на увид јавности.

 

Попуњени образац изјаве изабрани званичник доставља Централној изборној комисији БиХ у електронској форми, за што се користи нова апликација, затим се имовински картон штампа и потписан доставља Централној изборној комисији БиХ на верификацију. Овом процедуром завршава се циклус предаје података на имовинском картону.

 

На wеб страници Централне изборне комисије БиХ објављено је и Корисничко упутство за онлине електронско попуњавање обрасца Изјаве о имовинском стању за изабране званичнике.

 

У случају да се појави проблем или недоумица везана за употребу апликације „Имовински картони“, корисници апликације се за техничку подршку могу обратити Централној изборњ комисији БиХ на е-маил: imkar@izbori.ba или на телефонски број: +387 33 251 320.

 

Обавеза подношења изјаве о имовинском стању изабраних званичника, рокови и садржај изјаве су прописани одредбама члана 15.7 и члана 15.8 Изборног закона БиХ.

 

Саопштења за јавност

Потврђени резултати Локалних изб

Централна изборна комисија БиХ је на 12. (хитној, коресподентној) сје

Измјењени утврђени резултати Лок

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је на 9. (хитној, коре

Нова наредба Главном центру за б

Централна изборна комисија БиХ је на 8. (хитној, коресподентној) сјед

Наредба Главном центру за бројањ

Централна изборна комисија БиХ је на 7. (хитној, коресподентној) сјед

Нова наредба Главном центру за б

Централна изборна комисија БиХ је на 6. (хитној, коресподентној) сјед

Подношење постизборних финансијс

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине подсјећа политичке стр

Наредба Главном центру за бројањ

Централна изборна комисија БиХ је на 5. (хитној, коресподентној) сјед

Утврђени резултати Локалних избо

Централна изборна комисија БиХ је на 1. (хитној, коресподентној) сјед

Наредба Главном центру за бројањ

Централна изборна комисија БиХ је на 113. (хитној, коресподентној) сј

Рад Главног центра за бројање

У вези са изборима за Градско вијеће Града Мостара који су одржани у

Поступак утврђивања резултата из

У циљу потпуног информисања јавности и свих учесника у изборном проце

Преузимање Увјерења о додјели ма

Централна изборна комисија БиХ обавјештава управе општина/градова у Б

dd