SJEDNICE A- A+

32. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 15.6.2017 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 30. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 31. (hitne, korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština opštine Modriča
   2) Skupština opštine Rudo
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinske izborne komisije Bratunac
   2) Općinske izborne komisije Stanari
 4. Prijedlog Odluke u predmetu Mladena Koprivice
 5. Prijedlog Pravilnika o usklađivanju knjigovodstvenog i stvarnog stanja sredstava i izbora sredstava
 6. Prijedlog Pravilnika o procedurama ostvarivanja prihoda po vrsti prihoda
 7. Prijedlog Uputstva o rukovanju gotovim novcem u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine
 8. Prijedlog Instrukcije o planiranju gotovinskih isplata
 9. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga izdavanja avio karata
   2) imenovanju Komisije za javne nabavke
 10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga produženja redovnih licenci
 11. Ostalo
 12. Izvještaj sa službenog putovanja u Gruziju

Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

 

SJEDNICE