SJEDNICE A- A+

1. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 11.1.2018 0:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 62. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 63. (hitne, korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Izvještaj o izvršenim provjerama predloženog kandidata za funkciju zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Široki Brijeg
   2) Općinske izborne komisije Istočni Drvar
   3) Općinske izborne komisije Kalinovik
   4) Općinske izborne komisije Novi Travnik
   5) Općinske izborne komisije Pale (FBiH)
   6) Općinske izborne komisije Velika Kladuša
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe provedbe izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Grada Zenica
 5. Prijedlog Odluke o povratu uplaćenog novčanog iznosa za taksu za ovjeru
 6. Prijedlog Odluke iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih stranaka:
   1) BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović
 7. Ostalo


     Predsjednica       

Dr. Irena Hadžiabdić

SJEDNICE