SJEDNICE A- A+

2. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 18.1.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 1. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2018. godini
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Čapljina
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinske izborne komisije Glamoč
   2) Općinske izborne komisije Ključ
   3) Općinske izborne komisije Trnovo
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe provedbe izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine:
   1) Bratunac
   2) Novi Grad Sarajevo
 5. Prijedlog Odluke o procedurama srednjoročnog planiranja
 6. Prijedlog Odluke u predmetu primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Centralni birački spisak
 7. Prijedlog odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – brisanje iz Centralnog biračkog spiska
 8. Prijedlog Izvještaja monitoringa provedbe akcionog plana Centralne izborne komisije BiH za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. (maj 2015. – decembar 2017.) i Akcioni plan Centralne izborne komisije BiH za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2015. – 2019. za period 2018. – 2019. godine
 9. Prijedlog Privremenog plana nabavki Centralne izborne komisije BiH za period 1. 1. – 31. 3. 2018. godine
 10. Prijedlog Rješenja po zahtjevu za slobodan pristup informacijama
 11. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o implementaciji Komunikacijske strategije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
 12. Ostalo

 

 

     Predsjednica       

Dr. Irena Hadžiabdić

 

SJEDNICE