SJEDNICE A- A+

5. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 15.2.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 4. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2018. godini
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Čapljina
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije:
   1) Banovići
   2) Ključ
   3) Teslić
   4) Usora
 4. 1) Izvještaj u vezi nedostavljanja izjava izabranih članova tijela vlasti u Bosni i Hercegovini – član 15.8 stav (1) i (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
  2) Prijedlog odluka u predmetima primjene člana 15.8 stav (1) i (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
  3) Prijedlog zaključaka o obustavi postupka u predmetima primjene člana 15.8 stav (1) i (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci usluga oglašavanja u dnevnoj štampi za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine
   2) imenovanju posebne Komisije u postupku javne nabavke usluga oglašavanja u dnevnoj štampi za potrebe provedbe Općih izbora 2018. godine
 6. Prijedlog Odluke o:
   1) nabavci goriva
   2) nabavci usluga lektoriranja za potrebe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
   3) nabavci ugostiteljskih usluga za potrebe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
   4) imenovanju Komisije za javne nabavke za podtačke 1), 2) i 3)
 7. Prijedlog Odluke iz oblasti primjene Zakona o financiranju političkih stranaka:
   1) BOSS – Bosanska stranka – Mirnes Ajanović
 8. Ostalo


Predsjednica

Dr. Irena Hadžiabdić

SJEDNICE