SJEDNICE A- A+

6. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 22.2.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Pale (FBiH)
 2. Prijedlog Odluke o broju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije:
   1) Bihać
   2) Istočni Drvar
 4. Prijedlog Zaključka o usvajanju Elaborata o izvršenom popisu/inventarisanju imovine i obaveza Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017. godine
 5. 1) Informacija o realizaciji zaključaka sa 57. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine održane 16.11.2017. godine
  2) Prijedlog zaključaka o pokretanju postupka utvrđivanja odgovornosti političkih stranaka zbog osnovane sumnje da su prekršile odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka
 6. Ostalo

     Predsjednica   

Dr. Irena Hadžiabdić


 

SJEDNICE