SJEDNICE A- A+

39. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 9.8.2018 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 37. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 38. (hitne, korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog Odluke u predmetu primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – upis u Centralni birački spisak
 3. Prijedlog Zaklјučka o utvrđivanju tehničkog prečišćenog teksta Zakona o financiranju političkih stranaka
 4. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača:
   1) za nabavku usluga izrade i presnimavanja video spota „Kako glasati“ – LOT 1
   2) za nabavku usluga izrade i presnimavanja motivacijskog video spota i audio džingla – animiranje birača za izlazak na izbore – LOT 2
 5. Ostalo

 

Predsjednica   

Dr. Irena Hadžiabdić 

SJEDNICE