SJEDNICE A- A+

29. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 21.3.2019 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 25. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 26. (hitne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 27. (hitne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata: 1) Općinsko vijeće Bosansko Grahovo
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Općinske izborne komisije Busovača
   2) Općinske izborne komisije Stari Grad Sarajevo
 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe sprovođenja izbora za organe lokalne samouprave – članove savjeta mjesnih zajednica na području Općine Milići
 5. Izvještaj o radu izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu
 6. Prijedlog za dodjelu zahvalnica članovima izborne administracije
 7. Izvještaj o uočenim nepravilnostima u radu članova biračkih odbora nakon zatvaranja biračkih mjesta i ponovnog brojanja u Glavnom centru za brojanje – Opći izbori 2018. godine, sa prijedlogom za pokretanje postupaka utvrđivanja njihove odgovornosti
 8. Prijedlozi odluka u predmetima primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Centralni birački spisak
 9. Zahtjev za budžetskim sredstvima po Instrukciji za budžetske korisnike br. 1 – Dokument okvirnog budžeta za period 2020. – 2022. godine
 10. Prijedlog dopune privremenog Plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za period 1. 1. – 31. 3. 2019. godine
 11. Prijedlog Odluke o nabavci ugostitelјskih usluga – konferencija „Opći izbori 2018. godine – izazovi izbornog procesa u Bosni i Hercegovini“
 12. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

SJEDNICE