SJEDNICE A- A+

32. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 11.4.2019 9:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 31. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Gradsko vijeće Zenica
   2) Općinsko vijeće Busovača
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinske izborne komisije:
   1) Istočno Novo Sarajevo
   2) Sanski Most
 4. Prijedlozi odluka o povratu uplaćenog novčanog iznosa za taksu za ovjeru – prijevremeni izbori 2019. godine
 5. Prijedlog Plana i programa edukacije organa za sprovođenje izbora za 2019. godinu
 6. Izvještaj o radu članova biračkih odbora na Općim izborima 2018. godine
 7. Prijedlog Zaklјučka u predmetu Kadrić Vehida, odbornika u Skupštini grada Zvornik
 8. Prijedlog privremenog Plana nabavki Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za period 1. 4. do 30. 6. 2019. godine
 9. Informacija o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim subjektima u 2018. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini
 10. Informacija o podnesenim godišnjim finansijskim izvještajima političkih partija za 2018. godinu sa izvorima finansiranja
 11. Ostalo

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

SJEDNICE