SJEDNICE A- A+

35. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 8.5.2019 13:00:00

DNEVNI RED:

 1. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
   2) Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
   3) Skupština Posavskog kantona
   4) Općinsko vijeće Breza
 2. Izvještaj o nedostavlјenim izjavama o imovinskom stanju izabranih zvaničnika – Opći izbori 2018. godine (neposredni) – član 15.8 stav (1) i (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Goražde
   2) Općinske izborne komisije Lopare
 4. Prijedlog Uputstva o dopuni i izmjeni Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini
 5. Prijedlog Jedinstvene metodologije i programa obrade i vođenja evidencija Centralnog biračkog spiska (prečišćeni tekst)
 6. Prijedlog zaklјučaka o pokretanju postupaka utvrđivanja odgovornosti za predsjednike i članove biračkih odbora na biračkim mjestima:
   1) 029B046B u Osnovnoj izbornoj jedinici Bijelјina
   2) 029B093 u Osnovnoj izbornoj jedinici Bijelјina
   3) 029B146 u Osnovnoj izbornoj jedinici Bijelјina
   4) 054B014 u Osnovnoj izbornoj jedinici Lopare
   5) 106A008 u Osnovnoj izbornoj jedinici Livno
   6) 106A024 u Osnovnoj izbornoj jedinici Livno
   7) 106A030 u Osnovnoj izbornoj jedinici Livno
   8) 106A031 u Osnovnoj izbornoj jedinici Livno
   9) 106A035 u Osnovnoj izbornoj jedinici Livno
   10) 124A005A u Osnovnoj izbornoj jedinici Tomislavgrad
   11) 150A006 u Osnovnoj izbornoj jedinici Široki Brijeg
   12) 150A008 u Osnovnoj izbornoj jedinici Široki Brijeg
   13) 150A020 u Osnovnoj izbornoj jedinici Široki Brijeg
   14) 152A001A u Osnovnoj izbornoj jedinici Mostar
   15) 155A023 u Osnovnoj izbornoj jedinici Mostar
   16) 156A012 u Osnovnoj izbornoj jedinici Mostar
 7. Prijedlog Odluke u predmetu primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Centralni birački spisak
 8. Ostalo
SJEDNICE