SJEDNICE A- A+

57. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 14.11.2019 11:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 51. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 52. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 53. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 54. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 55. (korespodentne) sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 56. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  - Izvještaj o realizaciji odluka i zaklјučaka sa sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine do 31. 10. 2019. godine
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Općinsko vijeće Klјuč
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Goražde
   2) Općinske izborne komisije Lopare
   3) Općinske izborne komisije Sanski Most
 4. Prijedlog Odluke u predmetu primjene člana 1.7 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine – sticanje prava na upis u Centralni birački spisak
 5. Prijedlog Odluke o izboru najpovolјnijeg ponuđača za nabavku usluga lektoriranja
 6. Prijedlog odluka iz oblasti primjene Zakona o finansiranju političkih partija
 7. Ostalo i razno

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

SJEDNICE