SJEDNICE A- A+

2. sjednicu Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 15.1.2020 10:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 60. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 61. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 62. (žurne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 64. (žurne, korespondentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 65. (žurne, korespondentne) sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvatka iz Zapisnika sa 1. sjednice Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine
  - Izvještaj o realizaciji zaklјučaka sa sjednica Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u 2019. godini
 2. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština grada Doboj
 3. Prijedlog Rješenja u predmetu Općinskog izbornog povjerenstva:
   1) Banovići
   2) Busovača
   3) Ilidža
   4) Travnik
   5) Zavidovići
 4. Ostalo i razno

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

SJEDNICE