SJEDNICE A- A+

9. sjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

Datum održavanja : 5.3.2020 0:00:00

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 5. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  Usvajanje Izvoda iz Zapisnika sa 6. sjednice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine
  - Izvještaj o realizaciji odluka i zaklјučaka sa sjednica i kolegija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, i izvještaj o realizaciji najvažnijih aktivnosti Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u februaru 2020. godine
 2. Izvještaj o izvršenim provjerama predloženog kandidata za funkciju zamjenika ministra u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine
 3. Ostavke, prestanci i dodjela zamjenskih mandata:
   1) Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona
   2) Skupština opštine Derventa
   3) Skupština opštine Milići
 4. Prijedlog Rješenja u predmetu:
   1) Gradske izborne komisije Gradiška
   2) Općinske izborne komisije Istočni Stari Grad
   3) Općinske izborne komisije Maglaj
   4) Općinske izborne komisije Modriča
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju izvoda iz Centralnog biračkog spiska za potrebe izbora za organe lokane samouprave – savjeta mjesne zajednice Grad I, Općina Bosanski Petrovac
 6. Ostalo i razno

 

Predsjednik

Branko Petrić

 

SJEDNICE