Saopštenja za javnost A- A+

Od danas je gđa Vanja Bjelica-Prutina predsjednica CIK BiH

16.3.2020
    s
  • Lone Tree Yellowstone
  • Lone Tree Yellowstone
  • Lone Tree Yellowstone
  • Lone Tree Yellowstone

Sarajevo, 16,03.2020.godine– Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici provela proceduru izbora predsjednika/predsjednice Centralne izborne komisije BiH. Izbor je vršen između dva člana CIK BiH iz reda srpskog naroda gđe Vanje Bjelica-Prutina i gdina Jovana Kalabe. Nakon sprovedene procedure, CIK BiH je u skladu sa Poslovnikom donijela odluku da će dužnost predsjednice CIK BiH do 30.06.2020. godine  obavljati gđa Vanja Bjelica-Prutina. Sjednici su prisutvovali svi članovi Centralne izborne komisije BiH.

 

U skladu sa članom 2.6 Izbornog zakona BiH „Predsjednik Centralne izborne komisije BiH bira se iz reda članova Centralne izborne komisije BiH. Po jedan član Centralne izborne komisije BiH iz reda Hrvata, Bošnjaka, Srba, i član iz reda ostalih obavljat će funkciju predsjednika Centralne izborne komisije BiH po principu rotacije i to jedanput u sedam godina u trajanju od 21 mjesec.“

 

Zbog situacije u BiH u vezi sa pandemijom virusa COVID-19, a kako bi se spriječila mogućnost širenja istog, CIK BiH će u narednom periodu sa medijima komunicirati putem saopćenja, e-maila i telefonskim putem. Obraćanje predsjednice CIK BiH medijima će biti upriličeno čim se za to steknu uslovi.

 

Saopštenja za javnost

Lokalni izbori 2020. godine odgo

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 2

CIK BiH razmatrala probleme u pr

U petak, 22.05.2020. godine ističe rok od 15 dana u kojem su nadležne

CIK BiH u srijedu o problemima p

Centralna izborna komisija BiH će u srijedu, 20.05.2020. godine na 23

Ministarstvo finansija i trezora

Zbog činjenice da Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH z

Stjepan Mikić, član CIK BiH je p

Centralna izborna komisija BiH je jučer, 13.05.2020. godine, zaprimil

Izrečene sankcije političkim str

Centralna izborna komisija BiH je na 22. sjednici održanoj 14.05.2020

Raspisani Lokalni izbori 2020. g

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 2

Drugi sastanak Radne grupe za or

Danas je u sjedištu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu

CIK BiH i Misija OSCE-a u BiH

Od danas, nakon testnog perioda, javnost u Bosni i Hercegovini može p

Od sutra pratite sjednice Centra

Nakon testnog perioda, Centralna izborna komisija BiH obavješt

Vanja Bjelica-Prutina, predsjedn

Predsjednica Centralne izborne komisije BiH gđa Vanja Bjelica-Prutina

Prvi sastanak Radne grupe za org

U cilju pripreme planova informiranja birača i  organizacije izb

CIK BiH poziva gradska/općinska

Centralna izborna komisija BiH je 06.04.2020. godine od svih gradskih

dd