Saopštenja za javnost A- A+

CIK BiH razmatrala probleme u provedbi Lokalnih izbora 2020. godine

20.5.2020

U petak, 22.05.2020. godine ističe rok od 15 dana u kojem su nadležne institucije morale postupiti po odredbama iz člana 1.2a Izbornog zakona BiH kojim je propisano da se u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine osiguravaju sredstva za obezbijeđenje vršenja ovlaštenja Centralne izborne komisije BiH.

 

Nakon isteka navedenog roka Centralna izborna komisija BiH će pristupiti usvajanju Uputstva o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti koje će biti prilagođeno odredbama člana 14.2 Izbornog zakona BiH.

 

Centralna izborna komisija BiH rješavanje problema finansiranja izbora prepušta Vijeću ministara BiH i apelira da postupi po zahtjevu CIK BiH od 18.05.2020. godine za donošenje posebne odluke radi rješavanja problema finansiranja Lokalnih izbora 2020. godine.

 

Saopštenja za javnost

Lokalni izbori 2020. godine odgo

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 2

CIK BiH u srijedu o problemima p

Centralna izborna komisija BiH će u srijedu, 20.05.2020. godine na 23

Ministarstvo finansija i trezora

Zbog činjenice da Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH z

Stjepan Mikić, član CIK BiH je p

Centralna izborna komisija BiH je jučer, 13.05.2020. godine, zaprimil

Izrečene sankcije političkim str

Centralna izborna komisija BiH je na 22. sjednici održanoj 14.05.2020

Raspisani Lokalni izbori 2020. g

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na danas održanoj 2

Drugi sastanak Radne grupe za or

Danas je u sjedištu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu

CIK BiH i Misija OSCE-a u BiH

Od danas, nakon testnog perioda, javnost u Bosni i Hercegovini može p

Od sutra pratite sjednice Centra

Nakon testnog perioda, Centralna izborna komisija BiH obavješt

Vanja Bjelica-Prutina, predsjedn

Predsjednica Centralne izborne komisije BiH gđa Vanja Bjelica-Prutina

Prvi sastanak Radne grupe za org

U cilju pripreme planova informiranja birača i  organizacije izb

CIK BiH poziva gradska/općinska

Centralna izborna komisija BiH je 06.04.2020. godine od svih gradskih

dd