Saopštenja za javnost A- A+

Kontinuirana podrška Misije OSCE-a u BiH Centralnoj izbornoj komisiji BiH

29.6.2020

Saradnja Centralne izborne komisije BiH i Misije OSCE-a u BiH postoji od osnivanja Centralne izborne komisije BiH do danas. Ona se ogledala u realizaciji mnogobrojnih projekata koji su imali za cilj provedbu izbora u BiH u skladu sa međunarodnim standardima ali i jačanje tehničkih kapaciteta Centralne izborne komisije BiH.

 

Misija OSCE-a u BiH, u sklopu seta podrške Službi za reviziju CIK BiH, danas je donirala laptope i fotoaparate, koje će Služba koristiti u svom budućem radu.

Zahvaljujući ovoj donaciji poboljšani su tehnički kapaciteti CIK BiH koji će, pored ostalog, doprinijeti i većoj transparentnosti izbornog procesa u BiH.

 

Podsjećamo da je Misija OSCE-a u BiH prethodno obezbjedila tehničku opremu za prenos sjednica CIK BiH UŽIVO putem live streaminga, zatim IT platformu za Izjave o imovinskom stanju izabranih zvaničnika, IT platformu za segment procesuiranja prigovora i žalbi, te da je bila i jedan od partnera koji su obezbjedili transparentne/prozirne glasačke kutije.

 

Pored navedenog, Misija OSCE-a u BiH pruža značajnu podršku u organizaciji Lokalnih izbora 2020. godine, kao što je izrada video spotova o popuni i dostavi obrazaca PRP1 i PRP2, čime pomaže Centralanoj izbornoj komisiji BiH u edukaciji birača van BiH. U toku je i pružanje podrške Centralnoj izbornoj komisiji BiH u edukaciji osjetljivih kategorija birača kao što su osobe sa invaliditetom ali i pružanje podrške na implementaciji preporuka OSCE/ODIHR-a koje se odnose na sprječavanje tzv. “porodičnog glasanja”.

Današnju donaciju je predala ambasadorica Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH predsjednici CIK BiH  gđi Vanji Bjelica-Prutini, koja se u ime Centralne izborne komisije BiH zahvalila Misiji OSCE-a u BiH na kontinuiranoj podršci jačanju ukupnog integriteta izbornog procesa u BiH.

 

Obostrano je iskazano opredjeljenje za nastavak uspješne saradnje i partnerstva u procesu jačanju demokratije u Bosni i Hercegovini.

 

 

Saopštenja za javnost

CIK BiH inicira dopune Izbornog

Centralna izborna komisija BiH je na 34. sjednici održanoj 09.07.2020

Prijavljeno 587 političkih subje

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Ugrožena realizacija pojedinih i

Centralna izborna komisija BiH kontinuirano, od početka 2020. godine

Danas u 16 sati ističe rok za po

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Registracija birača izvan BiH

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za

Za 13 političkih stranaka izreče

Centralna izborna komisija BiH je na 32. sjednici održanoj 02.07.2020

Sutra ističe rok za podnošenje p

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za

Od sutra je predsjednik CIK BiH

Centralna izborna komisija BiH je na 31. sjednici održanoj 30.06.2020

Sutra izbor predsjednika CIK BiH

Dana 30.06.2020. godine sa početkom u 10,00 sati biće održana 31. sje

Prevencija zloupotreba u izborno

Centralna izborna komisija BiH je danas uputila poziv Tužilašt

On-line edukacija gradskih/općin

Danas je počela dvodnevna on-line edukacija članova gradskih/općinski

CIK BiH poziva sankcionirane pol

Centralna izborna komisija BiH je na 22. sjednici održanoj 14.05.2020

dd