Preuzimanje Uvjerenja o dodjeli mandata novizabranim načelnicima/gradonačelnicima i vijećnicima/odbornicima na Lokalnim izborima u BiH održanim 15.11.2020. godine

Centralna izborna komisija BiH obavještava uprave općina/gradova u BiH da su Uvjerenja o dodjeli mandata novizabranim načelnicima/gradonačelnicima i vijećnicima/odbornicima na Lokalnim izborima u BiH održanim 15.11.2020. godine spremna za preuzimanje.

 

Ovlaštena osoba Uvjerenja, uz prethodnu najavu, može preuzeti u sjedištu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu (ul. Danijela Ozme 7) u dane utorak i srijedu (22. i 23.12.2020. godine u vremenu od 08:00 do 16:00 sati).

 

Preuzimanje Uvjerenja o dodjeli mandata je potrebno prethodno najaviti na mail [email protected].

 

Ukoliko Uvjerenja ne budu preuzeta u navedene termine ista će putem pošte biti dostavljena na adresu uprave općine/grada.