Saopštenja za javnost A- A+

Nova naredba Glavnom centru za brojanje

13.1.2021

Centralna izborna komisija BiH je na 8. (hitnoj, korespodentnoj) sjednici održanoj 13.01.2021.godine, usvojila Naredbu kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora sa redovnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata, kako slijedi:

 

a) za nivo  gradske  izborne  jedinice-199 na  biračkim  mjestima 155A014, 155A019, 155A020, 155A021A, 155A023 i 154A008B i

 

b) za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na  biračkim  mjestima 155A014, 155A020, 155A021A i 155A023.

 

Ponovno brojanje po navedenoj naredbi će početi danas, 13.01.2021. godine u  Glavnom centru za brojanje u Sarajevu (Zetra), prema dinamici koju utvrdi direktor Glavnog centra za brojanje.

 

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu. U skladu sa članom 5.31 Izbornog zakona BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni u toku ponovnog brojanja.

Naredba Glavnom centru za brojanje - 13.01.2021. godine

Saopštenja za javnost

Potvrđeni rezultati Lokalnih izb

Centralna izborna komisija BiH je na 12. (hitnoj, korespodentnoj) sje

Izmjenjeni utvrđeni rezultati Lo

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 9. (hitnoj, kore

Aktivna aplikacija za elektronsk

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je u svrhu pobolj&scar

Naredba Glavnom centru za brojan

Centralna izborna komisija BiH je na 7. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Nova naredba Glavnom centru za b

Centralna izborna komisija BiH je na 6. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Podnošenje postizbornih finansij

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća političke str

Naredba Glavnom centru za brojan

Centralna izborna komisija BiH je na 5. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Utvrđeni rezultati Lokalnih izbo

Centralna izborna komisija BiH je na 1. (hitnoj, korespodentnoj) sjed

Naredba Glavnom centru za brojan

Centralna izborna komisija BiH je na 113. (hitnoj, korespodentnoj) sj

Rad Glavnog centra za brojanje

U vezi sa izborima za Gradsko vijeće Grada Mostara koji su održani u

Postupak utvrđivanja rezultata i

U cilju potpunog informiranja javnosti i svih učesnika u izbornom pro

Preuzimanje Uvjerenja o dodjeli

Centralna izborna komisija BiH obavještava uprave općina/grado

dd