Saopštenja za javnost A- A+

Pravilno utvrđivanje izbornih rezultata sa nekoliko biračkih mjesta u Doboju

22.2.2021

Rješavajući po zahtjevima Gradske izborne komisije Doboj, Centralna izborna komisija BiH je na 27. (hitnoj) sjednici održanoj 22.02.2021. godine odobrila Gradskoj izbornoj komisiji Doboj otvaranje vreća sa glasačkim materijalom s ciljem pravilnog objedinjavanja utvrđenih rezultata sa biračkih mjesta u Osnovnoj izbornoj jedinici Doboj.

 

Gradskoj izbornoj komisiji Doboj je odobreno otvaranje 15 vreća sa glasačkim materijalom i pravilno utvrđivanje izbornih rezultata sa tri biračka mjesta za izborni nivo gradonačelnik i sa 12 biračkih mjesta za izborni nivo skupština grada.

 

Saopštenja za javnost

Utvrđeni rezultati posrednih izb

Na osnovu Izvještaja o provedenim posrednim izborima za Gradsk

Utvrđeni rezultati izbora u Dobo

Centralna izborna komisija BiH je na 28. (hitnoj) sjednici održanoj 2

Aktivnosti u Glavnom centru za b

  Nakon što su održani ponovni izbori za gradonačelni

Ponovni izbori u Doboju i Srebre

Danas, 21.02.2021. godine su održani ponovni izbori za gradonačelnika

Ponovni izbori u Doboju i Srebre

Danas, 21.02.2021. godine se održavanju ponovni izbori za gradonačeln

Ponovni izbori u Doboju i Srebre

Danas, 21.02.2021. godine se održavanju ponovni izbori za gradonačeln

Ponovni izbori u Doboju i Srebre

Danas, 21.02.2021. godine se održavanju ponovni izbori za gradonačeln

Ponovni izbori u Doboju i Srebre

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 18. (hitnoj, kor

Usvojena Instrukcija o koordinir

Članom 2.9 stav (1) tačka 1. Izbornog zakona BiH propisano je da Cent

Usvojeno Uputstvo o rokovima izb

Centralna izborna komisija BiH je na 20. (hitnoj) sjednici održanoj 0

Finansiranje ponovnih izbora u D

Povodom izjave Predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, da je “sa

Inicijativa za obilježavanje Svj

Na konferenciji Udruženja izbornih zvaničnika Evrope (ACEEEO) održano

dd