Saopštenja za javnost A- A+

OVJERA KANDIDATSKIH LISTI


Sarajevo, 31.07.2012.godine – Centralna izborna komisija BiH je u postupku provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata za učešće na Lokalnim izborima zakazanim za 07.10.2012. godine ovjerila ukupno 2.251 kandidatsku listu.
Ukupno je ovjereno 30 352 kandidata, od toga 29 801 kandidat za vijećnike/odbornike i 551 kandidat za načelnika/gradonačelnika.
Na ukupno 66 kandidatskih listi odbijena je ovjera 113 kandidata. Uglavnom je razlog odbijanja neuskladjenost kandidatske liste sa zakonskom odredbom o zastupljenosti spolova.

Na kandidatskim listama nalazi se:

Žena 10759- 35,5 %,
Muškaraca 19593-64,5 %
Kandidati do 30 godina 9118- 30,1%
Kandidati preko 30 godina 21234- 69,9 %


Odluke Centralne izborne komisije BiH o ovjeri i odbijanju ovjere kandidatskih listi i kandidata od danas će biti dostupne na internet stranici www.izbori.ba , i smatraće se da su dostavljene strankama u postupku. Nezadovoljna strana ima pravo u roku od dva dana od dana objave odluke na interent stranici Centralne izborne komisije BiH podnijeti žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH putem Centralne izborne komisije BiH.
Odluke će biti dostupne javnosti danas od 20:00 sati na internet stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba .

Saopštenja za javnost

POTVRĐENI REZULTATI IZBORA ZA DO

Sarajevo,19.12.2014. godine –Centralna izborna komisija BiH je na današ

UTVRĐENI REZULTATI IZBORA IZ 4

Sarajevo,18.12.2014. godine –Centralna izborna komisija BiH je na dana

UTVRĐENI REZULTATI IZ NARODNE SK

Sarajevo,15.12.2014. godine –Centralna izborna komisija BiH je na dana

ŽRIJEBANJE ZA DODJELU MANDATA U

Sarajevo,12.12.2014. godine – Komisija za izbor i imenovanje Narodne sku

OVJERA KANDIDATSKIH LISTI ZA DOM

Sarajevo,11.12.2014. godine – Centralna izborna komisija BiH izvršila je

OVJERA KANDIDATSKIH LISTI ZA DOM

Sarajevo,09.12.2014. godine –Centralna izborna komisija BiH izvršila j

OVJERA KANDIDATSKIH LISTI IZ REP

Sarajevo,08.12.2014. –Centralna izborna komisija BiH izvršila je provj

PRIJEVREMENI IZBORI U OPĆINAMA I

Sarajevo,02.12.2014. – Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sj

OVJERA KANDIDATSKIH LISTI ZA DOM

Sarajevo,26.11.2014. –Centralna izborna komisija BiH izvršila je provj

KONFERENCIJA O IZBORIMA U REPUBL

Sarajevo, 19.11.2014. – Na poziv Visokog izbornog vijeća Turske tročlana

IZJAVE O IMOVINSKOM STANjU

Sarajevo, 17.11.2014. – Centralna izborna komisija BiH podsjeća izabrane

USVOJENO UPUTSTVO ZA PRIMJENU ČL

Sarajevo, 13.11.2014. – Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj s

IZJAVE O PRIHVATANJU/ODBIJANJU M

Sarajevo, 11.11.2014. – Centralna izborna komisija Bi