Da li ste registrovani?

Za pretragu morate unijeti tačne podatke u sva tri polja. Ukoliko neko polje ostane prazno neće biti rezultata pretrage, te ćete biti vraćeni na ovaj obrazac.


Vodič za prijavu birača za glasanje
izvan BiH za Opće izbore u BiH 2018. godine


VIDEO - BIRAČI U INOSTRANSTVU

VIDEO - RASELJENE OSOBE

Aktuelno

Stav CIK BiH

9.5.2018