LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: VELIKA KLADUŠA
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
001A001A
VELIKA KLADUŠA
PRVA OSNOVNA ŠKOLA I
2.
001A001B
VELIKA KLADUŠA
PRVA OSNOVNA ŠKOLA I
3.
001A002
VELIKA KLADUŠA
GIMNAZIJA I
4.
001A003
VELIKA KLADUŠA
GIMNAZIJA II
5.
001A004
VELIKA KLADUŠA
GIMNAZIJA III
6.
001A005
VELIKA KLADUŠA
DRUGA SREDNJA MJEŠOVITA ŠKOLA
7.
001A006
VELIKA KLADUŠA
OSNOVNA ŠKOLA 25 NOVEMBAR I
8.
001A007A
ZAGRAD
ZAGRAD - PRIVATNI PROSTOR
9.
001A007B
ZAGRAD
ZAGRAD - PRIVATNI PROSTOR
10.
001A008A
TRNOVI (A B)
OSNOVNA ŠKOLA TRNOVI
11.
001A008B
TRNOVI (A B)
OSNOVNA ŠKOLA TRNOVI
12.
001A009A
POLJE (A B)
OSNOVNA ŠKOLA POLJE
13.
001A009B
POLJE (A B)
OSNOVNA ŠKOLA POLJE
14.
001A010
GRAHOVO
OSNOVNA ŠKOLA GRAHOVO
15.
001A011
DONJA VIDOVSKA
OSNOVNA ŠKOLA DONJA VIDOVSKA
16.
001A012A
ŠUMATAC (A B)
OSNOVNA ŠKOLA ŠUMATAC
17.
001A012B
ŠUMATAC (A B)
OSNOVNA ŠKOLA ŠUMATAC
18.
001A013
ŠABIĆI
PRIVATNI PROSTOR U ZAKUPU
19.
001A014A
KUDIĆI (A B)
OSNOVNA ŠKOLA KUDIĆI
20.
001A014B
KUDIĆI (A B)
OSNOVNA ŠKOLA KUDIĆI
21.
001A015
VEJINAC
OSNOVNA ŠKOLA VEJINAC
22.
001A016A
MALA KLADUŠA (A B)
MJESNI URED MALA KLADUŠA
23.
001A016B
MALA KLADUŠA (A B)
MJESNI URED MALA KLADUŠA
24.
001A017
MARJANOVAC
OSNOVNA ŠKOLA MARJANOVAC
25.
001A018
TODOROVO-GRAD
OSNOVNA ŠKOLA TODOROVO
26.
001A019
MRCELJI
OSNOVNA ŠKOLA MRCELJI
27.
001A020
GOLUBOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA GOLUBOVIĆI
28.
001A021
ČELINJA
OSNOVNA ŠKOLA TODOROVSKA ČELINJA
29.
001A022
TODOROVSKA SLAPNICA
OSNOVNA ŠKOLA TODOROVSKA SLAPNICA
30.
001A023
ELEZOVIĆI
OSNOVNA ŠKOLA ELEZOVIĆI
31.
001A024
PODZVIZD
OSNOVNA ŠKOLA PODZVIZD
32.
001A025
KUMARICA
OMLADINSKI DOM KUMARICA
33.
001A026
ORČEVA LUKA
OMLADINSKI DOM ORČEVA LUKA
34.
001A027A
RAJNOVAC (A B)
OSNOVNA ŠKOLA RAJNOVAC
35.
001A027B
RAJNOVAC (A B)
OSNOVNA ŠKOLA RAJNOVAC
36.
001A028
PONIKVE
OSNOVNA ŠKOLA PONIKVE
37.
001A029A
VRNOGRAČ (A B)
OSNOVNA ŠKOLA VRNOGRAČ
38.
001A029B
VRNOGRAČ (A B)
OSNOVNA ŠKOLA VRNOGRAČ
39.
001A030
ŠESTANOVAC
OSNOVNA ŠKOLA ŠESTANOVAC
40.
001A031
ZBORIŠTE
MJESNI URED ZBORIŠTE
41.
001A032
STABANDŽA
OSNOVNA ŠKOLA STABANDŽA
42.
001A033
CRVAREVAC
OSNOVNA ŠKOLA CRVAREVAC
43.
001A034
POLJICE
UPRAVNA ZGRADA SANITEKSA
44.
001A035
GRADINA
OSNOVNA ŠKOLA GRADINA
45.
001A036A
SLAPNICA (AB)
OSNOVNA ŠKOLA DONJA SLAPNICA
46.
001A036B
SLAPNICA (AB)
OSNOVNA ŠKOLA DONJA SLAPNICA
47.
001A037
GLINICA
OSNOVNA ŠKOLA GLINICA
48.
001A038
VELIKA KLADUŠA
OSNOVNA ŠKOLA 25 NOVEMBAR
49.
001A039
VRNOGRAČKA SLAPNICA
OSNOVNA ŠKOLA VRNOGRAČ
50.
001A040
JOHOVICA
JOHOVICA
51.
001A041
TRN
OSNOVNA ŠKOLA POLJE
52.
001A042
VELIKA KLADUŠA
STARO KOMUNALNO PREDUZEĆE
53.
001A043
DRMALJEVO II
DRMALJEVO - PRIVATNI PROSTOR
54.
001A044
DRMALJEVO I
DRMALJEVO - PRIVATNI PROSTOR
55.
001A045
ŠILJKOVAČA
OSNOVNA ŠKOLA ŠILJKOVAČA
56.
001A046
GLAVICA
OSNOVNA ŠKOLA GRAHOVO
57.
001A047
GORNJA VIDOVSKA
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA VIDOVSKA
58.
001A048
KLUPE
OSNOVNA ŠKOLA PODZVIZD
59.
001A049
ČAGLICA
OSNOVNA ŠKOLA ČAGLICA
60.
001A050
GRABOVAC
OSNOVNA ŠKOLA ELEZOVIĆI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
40290
Ukupno važećih glasova
20754
Nevažeći po drugim kriterijima198
Ukupno nevažećih praznih listića
460
Obrađena biračka mjesta60/60(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
20593
Ukupno poštom
112
Ukupno u odsustvu, mobilni tim41
Ukupno potvrđeni
8
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
01313
BEHRIĆ EDIN - NEZAVISNI KANDIDAT
13177131173816663,49
00028
MULALIĆ ADMIL - DEMOKRATSKA NARODNA ZAJEDNICA BIH - DNZ BIH
565155815117227,23
00090
KUDIĆ HUSNIJA - SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1335131416506,43
01015
HORVAT BORIS - KLADUŠKA STRANKA PRIVREDNOG PROSPERITETA
3133082301,51
00008
ĐOGIĆ RENATO - SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
1861851000,90
01182
HUSKIĆ SINAN - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE - SBB BIH
92884000,44

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba