LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: NOVI GRAD
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
007B001
CENTAR 1
KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR NOVI GRAD
2.
007B002
STARI GRAD
VATROGASNI DOM NOVI GRAD
3.
007B003
CAPRAG
O.Š. "VUK KARADŽIĆ" NOVI GRAD
4.
007B004
URIJE 1
DRUŠTVENI DOM URIJE - NOVI GRAD
5.
007B005
MLAKVE
S.Š. "ĐURO RADMANOVIĆ" - NOVI GRAD
6.
007B006
VIDORIJA
S.Š. "ĐURO RADMANOVIĆ" - NOVI GRAD
7.
007B007
JABLANICA 1
DRUŠTVENI DOM JABLANICA - NOVI GRAD
8.
007B008
PREKOSANJE
RESTORAN A.D. "KOZARAPREVOZ" - NOVI GRAD
9.
007B009
DOBRLJIN
DOBRLJIN, OSNOVNA ŠKOLA
10.
007B010
KULJANI
KULJANI , KUĆA ĐUKANOVIĆ STANKA
11.
007B011
DONJE VODIČEVO
DONJE VODIČEVO,OSNOVNA ŠKOLA
12.
007B012
DONJI AGIĆI
DONJI AGIĆI, OSNOVNA ŠKOLA
13.
007B013
BLAGAJ JAPRA
BLAGAJ JAPRA, OSNOVNA ŠKOLA
14.
007B014
MASLOVARE
MASLOVARE , STARI DRUŠTVENI DOM
15.
007B015
SVODNA
SVODNA, OSNOVNA ŠKOLA
16.
007B016
GRABAŠNICA
GRABAŠNICA, OSNOVNA ŠKOLA
17.
007B017
PRUSCI
PRUSCI , OSNOVNA ŠKOLA
18.
007B018
DEVETACI
DEVETACI , DRUŠTVENI DOM
19.
007B019
PETKOVAC
PETKOVAC , KUĆA IVANOVIĆ BORISLAVA
20.
007B020
VITASOVCI
VITOSAVCI , KUĆA RADULOVIĆ MILENKA
21.
007B021
RADOMIROVAC
RADOMIROVAC , OSNOVNA ŠKOLA
22.
007B022
TRGOVIŠTE
TRGOVIŠTE , DRUŠTVENI DOM
23.
007B023
RAVNICE
RAVNICE , OSNOVNA ŠKOLA
24.
007B024A
POLJAVNICE
POLJAVNICE , OSNOVNA ŠKOLA
25.
007B024B
POLJAVNICE
POLJAVNICE , OSNOVNA ŠKOLA
26.
007B025
BOJIŠTA
BOJIŠTA , KUĆA PILIPOVIĆ MILE
27.
007B026
VELIKA ŽULJEVICA
VELIKA ŽULJEVICA, OSNOVNA ŠKOLA
28.
007B027
BLAGAJ RIJEKA
BLAGAJ RIJEKA,DRUŠTVENI DOM
29.
007B028
RUDICE
RUDICE , OSNOVNA ŠKOLA
30.
007B029
GORNJI RAKANI
GORNJI RAKANI, OSNOVNA ŠKOLA
31.
007B030
DONJI RAKANI
DONJI RAKANI, KUĆA JAPUNDŽA MARINKA
32.
007B031
BLATNA
BLATNA , OSNOVNA ŠKOLA
33.
007B032
MATAVAZI
MATAVAZI , KUĆA DAMJANIĆ TRIVE
34.
007B033
RAŠĆE
RAŠĆE , OSNOVNA ŠKOLA
35.
007B034
VELIKA RUJIŠKA
VELIKA RUJIŠKA , OSNOVNA ŠKOLA
36.
007B035
M.N.RUJIŠKA
M.N.RUJIŠKA , OSNOVNA ŠKOLA
37.
007B036
KRŠLJE
KRŠLJE , OSNOVNA ŠKOLA
38.
007B037
ĆELE
ĆELE, DRUŠTVENI DOM
39.
007B038
GORNJA ČAĐAVICA
GORNJA ČAĐAVICA , OSNOVNA ŠKOLA
40.
007B039
JOHOVICA
JOHOVICA, OSNOVNA ŠKOLA
41.
007B040
SUHAČA
SUHAČA , DRUŠTVENI DOM
42.
007B041
CENTAR 2
O.Š."SVETI SAVA" NOVI GRAD
43.
007B042
REPOVAC
DRUŠTVENI DOM JABLANICA-NOVI GRAD
44.
007B043
BULJUK
RESTORAN A.D."KOZARAPREVOZ" NOVI GRAD
45.
007B044
CENTAR 3
KULTURNO OBRAZOVNI CENTAR NOVI GRAD
46.
007B045
URIJE 2
DRUŠTVENI DOM URIJE-NOVI GRAD
47.
007B046
CENTAR 4
O.Š."SVETI SAVA" NOVI GRAD
48.
007B047
JABLANICA 2
DRUŠTVENI DOM JABLANICA-NOVI GRAD
49.
007B048
GORNJE VODIČEVO
GORNJE VODIČEVO,KUĆA KOLUNDŽIJA MILANA
50.
007B049
GORNJI AGIĆI
GORNJI AGIĆI,OSNOVNA ŠKOLA
51.
007B050
SOKOLIŠTE
RADOMIROVAC,KUĆA BABIĆ MIRKA
52.
007B051
HOZIĆI
HOZIĆI,DRUŠTVENI DOM
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
27291
Ukupno važećih glasova
17202
Nevažeći po drugim kriterijima360
Ukupno nevažećih praznih listića
498
Obrađena biračka mjesta52/52(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
16907
Ukupno poštom
268
Ukupno u odsustvu, mobilni tim17
Ukupno potvrđeni
10
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00515
RAJILIĆ SNJEŽANA - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
1008299021639858,61
00018
PAŠIĆ RADOMIR - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6079607340235,34
00440
JANKOVIĆ LJILJANA - PDP- PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA
1041932101806,05

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba