LOKALNI IZBORI 2012
UTVRĐENI REZULTATI
  Podaci od:  22.10.2012
Načelnik -> Kod opštine: PRIJEDOR
 
Biračko mjesto
Naziv biračkog mjesta
Lokacija
1.
009B001
GORNJI ORLOVCI - BOŽIĆI
PŠ GORNJI ORLOVCI
2.
009B002A
DONJI ORLOVCI
DRUŠTVENI DOM DONJI ORLOVCI
3.
009B002B
DONJI ORLOVCI
DRUŠTVENI DOM DONJI ORLOVCI
4.
009B003
DONJI GAREVCI
PŠ DONJI GAREVCI
5.
009B004
MZ MLADEN STOJANOVIĆ 1
MZ MLADEN STOJANOVIĆ
6.
009B005
MZ MLADEN STOJANOVIĆ 2
BIVŠA KASARNA-PREDA
7.
009B006
MALO PALANČIŠTE
PŠ MALO PALANČIŠTE
8.
009B007
GORNJI JELOVAC
PŠ GORNJI JELOVAC
9.
009B008A
BREZIČANI
OŠ BREZIČANI
10.
009B008B
BREZIČANI
OŠ BREZIČANI
11.
009B009
DONJA DRAGOTINJA
PŠ DONJA DRAGOTINJA
12.
009B010
GORNJA DRAGOTINJA-MARINI
PŠ GORNJA DRAGOTINJA
13.
009B011
GORNJA JUTROGOŠTA
PŠ GORNJA JUTROGOŠTA
14.
009B012
ČEJRECI
PŠ ČEJRECI
15.
009B013
GORNJI GAREVCI
PŠ GORNJI GAREVCI
16.
009B014
JARUGE
PŠ JARUGE
17.
009B015A
KOZARUŠA
NORBOS KOZARUŠA
18.
009B015B
KOZARUŠA
NORBOS KOZARUŠA
19.
009B016
KOZARAC 1
OŠ KOZARAC
20.
009B017
KOZARAC 2
OŠ KOZARAC
21.
009B018
KOZARAC 3
OŠ KOZARAC
22.
009B019
KOZARAC 4
OŠ KOZARAC
23.
009B020
KOZARAC 5
OŠ KOZARAC
24.
009B021
HRNIĆI
PŠ HRNIĆI
25.
009B022A
TRNOPOLJE
OŠ TRNOPOLJE
26.
009B022B
TRNOPOLJE
OŠ TRNOPOLJE
27.
009B023A
KAMIČANI
PŠ KAMIČANI
28.
009B023B
KAMIČANI
PŠ KAMIČANI
29.
009B023C
KAMIČANI
PŠ KAMIČANI
30.
009B024
BABIĆI
PŠ BABIĆI
31.
009B025
GORNJA LAMOVITA
OŠ GORNJA LAMOVITA
32.
009B026
DONJA BISTRICA
PŠ DONJA BISTRICA
33.
009B027
GORNJA BISTRICA
PŠ GORNJA BISTRICA
34.
009B028
OMARSKA 1
OŠ OMARSKA
35.
009B029
OMARSKA 2
OŠ OMARSKA
36.
009B030
OMARSKA 3
OŠ OMARSKA
37.
009B031
DONJA LAMOVITA
DOM DONJA LAMOVITA
38.
009B032
SREDNJA LAMOVITA
PŠ SREDNJA LAMOVITA
39.
009B033
NIŠEVIĆI
PŠ NIŠEVIĆI
40.
009B034
GRADINA
PŠ GRADINA
41.
009B035
JELIĆKA
DOM JELIĆKA
42.
009B036
PETROV GAJ
DOM PETROV GAJ
43.
009B037
GORNJI PETROV GAJ
DOM GORNJI PETROV GAJ
44.
009B038
KEVLJANI
PŠ KEVLJANI
45.
009B039
LJUBIJA 1
OŠ LJUBIJA
46.
009B040
LJUBIJA 2
OŠ LJUBIJA
47.
009B041
GORNJA RAVSKA
DOM GORNJA RAVSKA
48.
009B042
MISKA GLAVA
PŠ MISKA GLAVA
49.
009B043
ŠURKOVAC
DOM ŠURKOVAC
50.
009B044
DONJA LJUBIJA 1
PŠ DONJA LJUBIJA
51.
009B045
LJESKARE
DOM LJESKARE
52.
009B046
DONJI VOLAR - JUGOVCI
PŠ DONJI VOLAR
53.
009B047
CIKOTE
PŠ CIKOTE
54.
009B048
BIŠĆANI
DOM BIŠĆANI
55.
009B049
RAKOVČANI
DOM RAKOVČANI
56.
009B050
RIZVANOVIĆI
PŠ RIZVANOVIĆI
57.
009B051
HAMBARINE
PŠ HAMBARINE
58.
009B052A
ČARAKOVO
PŠ ČARAKOVO
59.
009B052B
ČARAKOVO
PŠ ČARAKOVO
60.
009B053
ZECOVI
PŠ ZECOVI
61.
009B054
RASAVCI
PŠ RASAVCI
62.
009B055
NIŠTAVCI
PŠ RASAVCI
63.
009B056A
PETROVO
OŠ PETROVO
64.
009B056B
PETROVO
OŠ PETROVO
65.
009B057
MILJAKOVCI - GAĆANI
PŠ MILJAKOVCI
66.
009B058
RAKELIĆI
PŠ RAKELIĆI
67.
009B059
SANIČANI
DOM SANIČANI
68.
009B060
PEJIĆI
PŠ PEJIĆI
69.
009B061
BUSNOVI
OŠ BUSNOVI
70.
009B062
TOMAŠICA
PŠ TOMAŠICA
71.
009B063
DONJA MARIĆKA
DOM DONJA MARIĆKA
72.
009B064
SREDNJA MARIĆKA
PŠ SREDNJA MARIĆKA
73.
009B065
GORNJA MARIĆKA
PŠ GORNJA MARIĆKA
74.
009B066
KRIVAJA
PŠ KRIVAJA
75.
009B067
GOMJENICA 1
PŠ GOMJENICA
76.
009B068
GOMJENICA 2
PŠ GOMJENICA
77.
009B069
GOMJENICA 3
PŠ GOMJENICA
78.
009B070
GOMJENICA 4
PŠ GOMJENICA
79.
009B071
TUKOVI 1
DOM TUKOVI
80.
009B072
TUKOVI 2
PŠ TUKOVI
81.
009B073
TUKOVI 3
PŠ TUKOVI
82.
009B074
ČIRKIN POLJE 1
DOM MZ ČIRKON POLJE
83.
009B075
ČIRKIN POLJE 2
DOM MZ ČIRKIN POLJE
84.
009B076
ČIRKIN POLJE 3
DOM MZ ČIRKIN POLJE
85.
009B077
ČIRKIN POLJE 4
DOM ZA DJ. I OML. OM. U RAZVOJU ČIRKIN POLJE
86.
009B078
ORLOVAČA 1
NOVI DOM ORLOVAČA
87.
009B079A
ORLOVAČA 2
STARI DOM ORLOVAČA
88.
009B079B
ORLOVAČA 2
STARI DOM ORLOVAČA
89.
009B080
RAŠKOVAC 1
STADION POLJANA - BEREK
90.
009B081
RAŠKOVAC 2
STADION POLJANA - BEREK
91.
009B082
RAŠKOVAC 3
STADION POLJANA - BEREK
92.
009B083
DONJA PUHARSKA 1
KOMUNALNO DONJA PUHARSKA
93.
009B084
DONJA PUHARSKA 2
KOMUNALNO DONJA PUHARSKA
94.
009B085
DONJA PUHARSKA 3
DOM DONJA PUHARSKA
95.
009B086
DONJA PUHARSKA 4
DOM DONJA PUHARSKA
96.
009B087
PRIJEDOR II-1
DOM MZ PRIJEDOR II
97.
009B088
PRIJEDOR II-2
DOM MZ PRIJEDOR II
98.
009B089
PRIJEDOR II-3
DOM MZ PRIJEDOR II
99.
009B090A
PRIJEDOR II-4
ZGRADA VODOVODA
100.
009B090B
PRIJEDOR II-4
ZGRADA VODOVODA
101.
009B090C
PRIJEDOR II-4
ZGRADA VODOVODA
102.
009B091
PRIJEDOR II-5
OŠ PETAR KOČIĆ UL. PETOG KORPUSA BB
103.
009B092
PRIJEDOR II-6
OŠ PETAR KOČIĆ UL. PETOG KORPUSA BB
104.
009B093
PRIJEDOR II-7
OŠ PETAR KOČIĆ UL. PETOG KORPUSA BB
105.
009B094
PRIJEDOR II-8
OŠ PETAR KOČIĆ UL. PETOG KORPUSA BB
106.
009B095
KOKIN GRAD 1
SPEC.ŠKOLA ĐORĐE NATOŠEVIĆ UL. KRALJA ALEKSANDRA 6
107.
009B096
KOKIN GRAD 2
SPEC.ŠKOLA ĐORĐE NATOŠEVIĆ UL. KRALJA ALEKSANDRA 6
108.
009B097
PRIJEDOR CENTAR 1
OŠ DESANKA MAKSIMOVIĆ UL. BRANISLAVA NUŠIĆA 7
109.
009B098
PRIJEDOR CENTAR 2
OŠ DESANKA MAKSIMOVIĆ UL. BRANISLAVA NUŠIĆA 7
110.
009B099
PRIJEDOR CENTAR 3
OŠ DESANKA MAKSIMOVIĆ UL. BRANISLAVA NUŠIĆA 7
111.
009B100
PRIJEDOR CENTAR 4
EKONOMSKA ŠKOLA UL. VUKA KARADŽIĆA 16
112.
009B101
PRIJEDOR CENTAR 5
EKONOMSKA ŠKOLA UL. VUKA KARADŽIĆA 16
113.
009B102
PRIJEDOR CENTAR 6
EKONOMSKA ŠKOLA UL. VUKA KARADŽIĆA 16
114.
009B103
PRIJEDOR CENTAR 7
OŠ BRANKO ĆOPIĆ UL. RUDNIČKA 13
115.
009B104
PRIJEDOR CENTAR 8
OŠ BRANKO ĆOPIĆ UL. RUDNIČKA 13
116.
009B105
PRIJEDOR CENTAR 9
OŠ BRANKO ĆOPIĆ UL. RUDNIČKA 13
117.
009B106
PEĆANI 1
OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ PEĆANI
118.
009B107
PEĆANI 2
OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ PEĆANI
119.
009B108
PEĆANI 3
OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ PEĆANI
120.
009B109
PEĆANI 4
OŠ DOSITEJ OBRADOVIĆ PEĆANI
121.
009B110
GORNJA OMARSKA
OŠ GORNJA LAMOVITA
122.
009B111
DONJA LJUBIJA 2
PŠ DONJA LJUBIJA
123.
009B112
PRIJEDOR II-9
DOM MZ PRIJEDOR II
124.
009B113
PEĆANI 5
0Š DOSITEJ OBRADOVIĆ PEĆANI
3. x x x
OPĆE INFORMACIJE
Ukupan broj glasača
83972
Ukupno važećih glasova
37305
Nevažeći po drugim kriterijima1868
Ukupno nevažećih praznih listića
2257
Obrađena biračka mjesta124/124(100,00%)
VAŽEĆIH GLASOVA
Ukupno redovni
35830
Ukupno poštom
1341
Ukupno u odsustvu, mobilni tim110
Ukupno potvrđeni
24
OPĆE INFORMACIJE
Šifra
Kandidat
Broj glasova
Redovni
Pošta
Odsustvo i mobilni tim
Potvrđeni
% Mandati
00461
PAVIĆ MARKO - DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
18755176351044641250,27
00515
TADIĆ DRAGO - SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK
11080109528633929,70
00018
BOJIĆ BORISLAV - SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
7470724321113320,02

Centralna Izborna Komisija, Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Telefon: +387(0)33 251 300; E-mail: kontakt@izbori.ba